Company Policy

Cautron Yazılım Teknoloji Telif Hakları

Cautron© Yazılım Teknoloji markası kendisi ve bağlı markaları Cautron Business© , Cautron Meta© ile Cautron Live© tescilli markalardır, iş modeli, bütün tasarımları, pazarlama metinleri ve tüm dijital ve basılı içerik varlıkları fikri mülkiyet koruması altındadır ve 6769 numaralı Sınai Mülkiyet Kanunu, 556 numaralı Markaların Korunması Kanunu ve 6102 numaralı Türk Ticaret Kanunu gereğince izinsiz kullanılamaz, taklit edilemez ve şirketimiz faaliyetleri haricinde bir ticari faaliyete özne veya nesne edilemez.


Müşteri Gizlilik Sözleşmesi ve Müşteri Ticari Gizlilik Hakları

Cautron Yazılım Teknoloji, Cautron Business© markası ile yazılım, pazarlama ve marka yönetim ajansı faaliyetlerinde bulunur. Pazarlama ajansı faaliyetleri kurumsal ve bireysel müşteriler ile belli özel ticari bilgilerin ve stratejilerin paylaşılmasını, müşteri kurum ve bireylerin web sitelerinin, sosyal medya hesaplarının ve diğer dijital varlıklarının Cautron Business insiyatifi ve yetkisindeki yönetim süreçlerini barındırmaktadır.

Bütün bu bilgi alışverişi ve dijital varlık yönetim süreci Cautron Business ve Cautron Yazılım Teknoloji tarafından, ajans – müşteri gizliliği kapsamında korunur ve Cautron Business hiç bir ticari bilgiyi veya stratejiyi marka yönetim sürecinde gerekli ve müşteri tarafından onaylı durumlar haricinde üçüncü kişi ve kurumlarla veya Cautron Business’ın diğer müşterileri ile paylaşmaz. Bütün müşteri ve şirket bilgileri 6102 numaralı Türk Ticaret Kanunu gereğince Cautron Yazılım Teknoloji tarafından gizli ticari bilgi olarak kabul edilir ve her müşteri kurum ve bireyin gizli bilgileri yalnızca kendileri paylaşılır.

Müşteri kurum ve bireyler tarafından sebep olunan; güvenlik ihlalleri, siber saldırılara mağruz kalma durumları ve yetkisiz veya yetkili, bilinçli veya bilinçsiz gizli bilgi paylaşımından Cautron Yazılım Teknoloji, Cautron Business, Cautron Meta veya Cautron Live hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz. Cautron Yazılım Teknoloji’nin gizlilik ile ilgili sorumlulukları yalnızca kendisinin eylemlerini kapsamaktadır. Tüm Cautron Yazılım Teknoloji veya Cautron Business müşterisi kurumların, bireylerin ve internet sitesi ziyaretçilerinin, Cautron Yazılım Teknoloji veya Cautron Business ile etkileşime geçmeleri işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etikleri anlamına gelir. Müşteri Gizlilik Sözleşmesi koşulları ve hükümleri Cautron Business hizmetlerinin sonlandığı durumlarda kalıcılığını korumaktadır ve hizmet aktif olarak alınmadığında da geçerlidir.


Cautron Yazılım Teknoloji Gizlilik Sözleşmesi ve Cautron Business Ticari Gizlilik Hakları

Cautron Yazılım Teknoloji, Cautron Business© markası ile yazılım, pazarlama ve marka yönetim ajansı faaliyetlerinde bulunurken müşterileri ile pazarlama, dijital reklamcılık ve yazılımcılık alanlarına dair mesleki uzmanlık gerektiren bilgiler ve stratejik ayrıntılar paylaşır. Cautron Yazılım Teknoloji tarafından paylaşılan işbu bilgiler ajans – müşteri gizliliği ilkesi kapsamında, 6102 numaralı Türk Ticaret Kanunu gereğince gizli bilgi olarak kabul edilmektedir. Cautron Yazılım Teknoloji’nin müşterileri veya Cautron Yazılım Teknoloji’nin bu bilgileri paylaştığı tüm tüzel veya gerçek kişiler işbu bilgileri korumak ile, gizli tutmak ile ve hiçbir üçüncü şahıs veya kurumla paylaşmamak ile yükümlüdür. İşbu bilgiler, kapsamdaki NACE kodlarının bulunduğu alanlarda, Cautron Yazılım Teknoloji’nin ticari ürün veya hizmetleri ile benzeşen ürün ve hizmet geliştirmede veya Cautron Yazılım Teknoloji’ye rekabet oluşturabilecek bir ticari faaliyet alanında herhangi bir amaç ile kullanılamaz.

İşbu bilgilerin kapsamı, 4857 Sayılı İş Kanununa ve İş Kolları Yönetmeliği Mevzuatına göre belirlenmiş aşağıdaki NACE faaliyet kodlarıdır:

62.01.01 Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb)

18.13.02 Basım öncesi bilgisayar destekli hizmetler (bilgisayar destekli sayfa tasarımı ile saydam, asetat, reprografik sunum araçları ve diğer sayısal sunum ortamları, taslaklar, planlar vb. baskı ürünlerinin tasarlanması) (masa üstü yayımcılık dâhil)

59.12.01 Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri (ses-görüntü redaksiyonu, asıl kopyaların aktarımı, renk düzeltme, sayısal iyileştirme, görsel efekt, animasyon, alt yazı, başlıklandırma, grafik, vb. işler)

73.11.01 Reklam ajanslarının faaliyetleri (kullanılacak medyanın seçimi, reklamın tasarımı, sözlerin yazılması, reklam filmleri için senaryonun yazımı, satış noktalarında reklam ürünlerinin gösterimi ve sunumu vb.)

70.22.02 İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık)

73.12.02 Çeşitli medya reklamları için alan ve zamanın bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak satışı (ilan tahtası, billboard, bina, araç vb. üzerinden reklam alanlarının ve zamanlarının satışı dahil)

74.10.03 Uzmanlaşmış grafik tasarımcılarının faaliyetleri (marka ve alametifarika tasarımı dahil)

74.20.26 Reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık faaliyetleri (reklam görselleri, broşür, gazete ilanı, katalog vb. için ticari ürünlerin, moda kıyafetlerinin, makinelerin, binaların, kişilerin, vb.nin fotoğraflarının çekilmesi)

70.21.01 Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri

Tüm Cautron Yazılım Teknoloji ve Cautron Business müşterisi kurumların, bireylerin, tüzel veya gerçek kişilerin ve internet sitesi ziyaretçilerinin Cautron Yazılım Teknoloji veya alt iştirakleri ile etkileşime geçmeleri, işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etikleri anlamına gelir. Cautron Yazılım Teknoloji Gizlilik Sözleşmesi koşulları ve hükümleri Cautron Business servislerinin sonlandığı durumlarda kalıcılığını korumaktadır ve hizmet aktif olarak alınmadığında da geçerlidir.


Şeffaflık İlkesi ve Reklam Bütçelerinin Doğru Kullanılması İlkesi

Cautron Business’ın, dijital reklamcılık içeren hizmetleri, Cautron Yazılım Teknoloji’ye yapılan ödemeler dışında Google(ve Youtube), Meta(Facebook ve Instagram) veya LinkedIN gibi sosyal medya ve arama motoru şirketlerine reklam ödemeleri yapılmasını gerektirmektedir. Cautron Business, müşterilerinin reklam platformu ödemelerini direkt olarak reklam platformuna yapması modelini esas alır. Böylelikle reklam bütçesinin kullanımı şeffaf biçimde müşterinin kontrolünde gerçekleşir. Aynı zamanda KDV’nin doğru hesaplanması için de ödeme modelinin bu şekilde olması gerekmektedir. Cautron Yazılım Teknoloji yalnızca kendisine yapılan hizmet bedeli ödemelerini kendisi faturalandırır.

Şeffaflık ilkesi ve reklam bütçesinin doğru kullanımı ilkesi kapsamında; reklam sonuçları, dönüşüm kalitesi bilgileri ve reklam istatistiklerinin detaylı analizleri müşteri tarafından her an ulaşılabilir şekilde kurgulanır. Veriler, Google Analytics 4, Google Universal Analytics, Google Search Console, mülkleri aracılığı ile müşteriye aktarılır.


Dijital Reklam Ödemeleri Sözleşmesi

Cautron Business’ın, dijital reklamcılık içeren hizmetleri, Cautron Yazılım Teknoloji’ye yapılan ödemeler dışında Google(ve Youtube), Meta(Facebook ve Instagram) veya LinkedIN gibi sosyal medya ve arama motoru şirketlerine reklam ödemeleri yapılmasını gerektirmektedir. İşbu hizmetler aşağıda belirtilmiştir:

Business Plus Kapsamlı Marka Yönetimi

360 Marka Kurulumları

Sosyal Medya Yönetimi Kurumsal

Sosyal Medya Yönetimi Mekan İşletmeler ve Organizatörler

Sosyal Medya Yönetimi Bireysel

Google Reklam Yönetimi – Arama Motoru Pazarlama ve Duyarlı Arama Ağı Reklamcılığı

Youtube Reklam Yönetimi – Kreatif Reklamcılık

Facebook ve Instagram Reklam Yönetimi – Analitik Dijital Reklamcılık ve Kreatif Reklamcılık

İşbu ödemeler Cautron Business müşterisinin Cautron Yazılım Teknoloji’ye yaptığı ödemeler dışında, kendi kredi veya banka kartı ile bahsi geçen dijital platformlara reklamlar yayınlandığı sürece ödeme yapmasını gerektirmektedir.

Yasal mevzuat ve KDV’nin doğru hesaplanması ile ilgili yükümlülükler gereğince, müşteri, dijital reklam ödemelerini, direk olarak dijital reklam platformunun kendisine yapacaktır. Reklam yayınlandığı sürece otomatik olarak, müşteri için kurulan reklam hesabındaki kredi veya banka kartı aracılığı ile reklam platformu ödeme alır.

Müşteri işletmesi için yayınlanan reklam ücretlerini, reklam yayını açık kaldığı sürece dijital platforma ödemekle yükümlüdür. Cautron Yazılım Teknoloji, müşterinin dijital reklam platformuna gerekli ödemeyi yapmaması durumunda hiç bir yasal sorumluluk altına girmez ve herhangi bir yasal yükümlük kabul etmez. Reklam ücretlerinin düzenli ödenmesi ile ilgili bütün sorumluluk müşteriye aittir ve müşteri bunu kabul eder. Tüm Cautron Yazılım Teknoloji ve Cautron Business müşterisi kurumların, bireylerin, tüzel veya gerçek kişilerin ve internet sitesi ziyaretçilerinin Cautron Yazılım Teknoloji ve alt iştirakleri ile etkileşime geçmeleri, işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etikleri anlamına gelir.


Hizmet Satış Sözleşmesi ve Aylık Faturalandırılan Hizmetler

Cautron Business, hem e-ticaret sitesi kurulumu, web tasarım, grafik ve logo tasarım gibi tek seferlik hizmetlere ve hem de aylık olarak faturalandırılan web sitesi yönetimi, marka yönetimi, sosyal medya yönetimi ve pazarlama yönetimi ve danışmanlık gibi hizmetlere sahiptir. Tek seferlik ve düzenli aylık hesap kesimleri ile devam eden hizmetlerin farklı ödeme koşulları ve yükümlülükleri vardır.

İşbu sözleşmedeki “hizmetlerin” iş tanımı ve resmi kapsamı business.cautron.com resmi web sitemizde ürün sayfalarında yer aldığı şekildedir. Cautron Yazılım Teknoloji, hizmet tanımı kapsamının sektör ve müşteri gerekliliklerine göre değiştirilmesi ve düzenlenmesi gerekliliklerini ve haklarını saklı tutar. Cautron Business hizmetlerinden herhangi birinin satın alınması, işbu sözleşmedeki satış ve ödeme koşullarının kabul edildiği anlamına gelir.

İşbu sözleşmede düzenli aylık hesap kesimleri ile verilen hizmetler kapsamı, satış ve ödeme koşulları:

Business Plus Kapsamlı Marka Yönetimi,

360 Marka Kurulumları,

Sosyal Medya Yönetimi Kurumsal

Sosyal Medya Yönetimi Mekan İşletmeler ve Organizatörler

Sosyal Medya Yönetimi Bireysel

Google Reklam Yönetimi – Arama Motoru Pazarlama ve Duyarlı Arama Ağı Reklamcılığı

Youtube Reklam Yönetimi – Kreatif Reklamcılık

Facebook ve Instagram Reklam Yönetimi – Analitik Dijital Reklamcılık ve Kreatif Reklamcılık.

Düzenli Pazarlama, Web ve Marka Yönetimi hizmet paketleri ile ilk kez çalışılmaya başlanan müşterilerimizin ilk ekstrelerinin yarısı hizmet başlangıcında kesilir ve ilk ödemenin yarısı hizmet başlangıcında, ikinci yarısı ise müşteri ile belirlenen aylık cari hesap kesimi gününde, ilk faturalandırılma gerçekleştiğinde alınır. Müşterilerin aylık ödemeli servis planlarında son ödeme tarihi hesap kesimini gününden itibaren en geç 7 iş günüdür. Cautron Yazılım Teknoloji gerekli durumlarda bu süreyi uzatma ve güvenilir uzun süreli müşterilerine hoşgörü süresi tanıma haklarını saklı tutar. İşbu düzenli aylık ödeme kapsamında verilen hizmetlerden ve sözleşmeden cayma ve düzenli hizmeti sonlandırma isteği olan müşteri, cayma isteğini yazılı olarak e-posta aracılığı ile Cautron Yazılım Teknoloji’ye son hesap kesim gününden en az bir ay önce bildirmiş olmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün gerekçesi düzenli yönetim paketlerindeki kapsamlı içerik üretimi ve marka yönetimi hizmetlerinin bulunması ve bir sonraki ayın çalışmalarının önemli bir kısmının en az bir ay önceden yapılarak düzenli yönetimin sürdürülmesidir.

Tüm Cautron Yazılım Teknoloji ve Cautron Business müşterisi kurumların, bireylerin, tüzel veya gerçek kişilerin veya internet sitesi ziyaretçilerinin Cautron Yazılım Teknoloji veya alt iştirakleri ile etkileşime geçmeleri, işbu sözleşmenin tüm hüküm ve koşullarını kabul etikleri anlamına gelir.

İşbu sözleşmede tek seferlik verilen hizmetler kapsamı, satış ve ödeme koşulları:

Kurumsal Web Sitesi Kurulumu WordPress Hosting,

E-Ticaret Sitesi Kurulumu WordPress Hosting,

Serbest Meslek Erbabı Web Sitesi Kurulumu WordPress Hosting,

Görsel, Logo ve Grafik Tasarım (Adet Bazlı Pazarlama Materyali Tasarımı),

SEO Uyumlu Metin ve Makale Yazımı (Adet Bazında),

Fotoğraf ve Video Çekimi, Drone Çekimi, Tanıtım Filmi Prodüksiyonu,

Yeni Marka İsmi Geliştirme

Cautron Live Reklam Alanı Rezervasyonları.

Tek seferlik hizmetler kapsamında satın alınan ürünlerimizin ödemelerinin ilk yarısı hizmetle ilgili çalışılmaya başlanan gün, ikinci yarısı ise ürün veya hizmetin tamamlanıp teslim edildiği gün tahsil edilir. Aynı gün hizmetin faturası kesilerek ve müşterinin cari hesap ekstresi kapatılır. Mazeret belirtmesi koşulu ile, müşterinin son ödeme tarihi fatura kesim tarihinden itibaren en geç 5 iş günüdür. Cautron Yazılım Teknoloji uygun gördüğü durumlarda bu süreyi uzatma hakkını, gerekli durumlarda ise son ödeme tarihine kadar ödemesini gerçekleştirmeyen müşterilerilerin ödemelerinin tahsil edilmesi için 6102 numaralı Türk Ticaret Kanunu, 6098 numaralı Türk Borçlar Kanunu ve 3065 numaralı Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca yasal sürece başvurma hakkını saklı tutar.

Müşteri memnuniyeti ilkemiz gereğince, müşterinin fatura kesimi sonrasında en geç 5 iş günü içerisinde servis ile ilgili Cautron tarafından belirlenen sınırlar kapsamında, ürünün ana tasarım hatlarına dahil olmayan unsurlarla ilgili revize veya güncelleme isteme hakkı mevcuttur.

Tüm Cautron Yazılım Teknoloji ve alt iştiraklerinin müşterisi kurumların, bireylerin, tüzel veya gerçek kişilerin veya internet sitesi ziyaretçilerinin Cautron Yazılım Teknoloji veya Cautron Business ile etkileşime geçmeleri, işbu sözleşmenin tüm hüküm ve koşullarını kabul etikleri anlamına gelir.


Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi

Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan, Cautron Yazılım Teknoloji sorumlu değildir.

Cautron Yazılım Teknoloji, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Cautron Yazılım Teknoloji işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Cautron Yazılım Teknoloji, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu internet sitesi Cautron Yazılım Teknoloji kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Cautron Yazılım Teknoloji, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

Cautron Yazılım Teknoloji bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, Cautron Yazılım Teknoloji, Cautron Business ve Cautron Live markaları, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, cautron.com alan adı ve Cautron Yazılım Teknoloji’ye ait diğer tüm alan adları (Domain Name System ‘e (DNS) kayıtlı domainler), iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi ve lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. İnternet sitesinde bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Cautron Yazılım Teknoloji’nin burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır. İşbu kullanıcı veya üyelik sözleşmesinde belirlenen gerek Cautron Yazılım Teknoloji’yi gerekse de üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya Cautron Yazılım Teknoloji’nin ticari itibarının kullanıcının eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde Cautron Yazılım Teknoloji, kullanıcının üyeliğini derhal iptal etme, kullanıcıya karşı gerek adli gerekse idari her türlü mercie başvurma ve kendisini koruyan yasalar kapsamında hareket etme hakkına sahiptir. Cautron Yazılım Teknoloji, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.


Veri Politikası, İletişim ve Pazarlama İletileri Sözleşmesi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Hakkında

Bu site genelindeki herhangi bir iletişim veya başvuru formunu doldurup bize gönderdiğinizde yada mail listesine abone olma aracını kullandığınızda, Cautron Yazılım Teknoloji’nin tarafınızla iletişime geçmesini ve pazarlama amaçlı ileti göndermesini kabul etmiş ve kişisel verilerinizi Cautron Yazılım Teknoloji ile paylaşmış olursunuz. 6698 numaralı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince dilediğiniz zaman gönderdiğimiz e-postalardaki abonelikten çıka butonuna tıklayarak pazarlama amaçlı iletiler listesinden çıkma hakkınız saklıdır. Kanun kapsamında ve şirketimiz gizlilik ilkeleri gereğince verileriniz güvenle saklanır ve üçüncü şahıslar ile paylaşılmaz. Bütün kullanıcı verileri Cautron Yazılım Teknoloji veri tabanında güvenle saklanır. Parola sıfırlama isteğinde bulunduğunuzda, IP adresiniz sıfırlama e-postasına eklenir.

Bir yorum bırakırsanız, yorum ve meta verileri süresiz olarak saklanır. Böylece, takip eden yorumlarınızı denetim kuyruğunda tutmak yerine otomatik olarak tanıyabilir ve onaylayabiliriz. Web sitemize kayıt yaptıran kullanıcılar için kullanıcı profilinde sağladıkları kişisel bilgileri de saklarız. Tüm kullanıcılar kişisel bilgilerini istedikleri zaman görebilir, düzenleyebilir veya silebilir (kullanıcı adı değiştirme hariç). Web sitesi yöneticileri de bu bilgileri görebilir ve düzenleyebilir. Ziyaretçiler sitede yorum bıraktığında yorum formunda gösterilen verileri ve ayrıca istenmeyen yorum tespitine yardımcı olmak için ziyaretçinin IP adresi ve tarayıcı bilgisi metnini de toplar. Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız işbu koşulların tümünü kabul ettiğiniz anlamına gelir.


Çerezler ve Takip Bilgilendirmesi

Bu web sitesi sizin hakkınızda veri toplayabilir, çerez kullanabilir, site içerisindeki hareketlerinizin takibini yapabilir, Google ve Meta(Facebook) ile anonim veri paylaşabilir. Bir hesabınız varsa ve bu web sitesinde oturum açtıysanız, içerikle etkileşiminizi takip etme dahil olmak üzere, sitedeki sayfalarla etkileşiminizi izleyebilir. Ancak hiç bir şekilde verileriniz yetkisiz, ilgisiz üçüncü şahıs ve kurumlar ile paylaşılmaz. Sitedeki verileriniz yüksek güvenlik önlemleri ve gizlilik önceliği ile saklanır.