Pazarlama/Markalama ve Habercilik Departmanı

Pazarlama, Marka Yönetimi ve Habercilik, Yetenekler ve Uzmanlıklar

Markalamanın Doğasını Kavrayabilme, Marka Algısı ve Kitlesel Psikolojiyi Kavrayabilme Becerileri, Pazarlamadaki Dijitalleşme Sürecini Kavrayabilme ve Dijital Pazarlamanın Ücretli Reklamlar Statüsü Dışında Kalan Kanallarını Etkin Kullanabilme Sosyal Medyayı Kurumsal Kimlik Standartlarında Düzenli ve Etkin Yönetebilme Becerileri, Sosyal Medya Paylaşımlarını Planlayabilme Becerileri Sosyal Medya Görsellerinin ve Basılı Pazarlama Materyallerinin Tasarımını Etkin Şekilde Yapabilme, Adobe Photoshop, Illustrator ve Lightroom Gibi Grafik Tasarım Uygulamalarını Etkin Kullanabilme Becerileri Marka Konumlandırma, Tanıtım ve Büyüme Stratejileri Kurgulayabilme Becerileri SEO Becerileri, Pazarlama Metinlerini Blog ve Makale Yazılarını Etkin ve Düzenli Şekilde Hazırlayabilme Becerileri, Dil Bilgisel ve Edebi Beceriler.


BAŞVURU FORMU